Wat is lasik

LASIK of Lasik (laser-assisted in situ keratomileusis) is een type van refractieve chirurgie waardoor met verziendheid, astigmatisme en bijziendheid kan corrigeren. LASIK wordt uitgevoerd door oogartsen met behulp van een laser. De procedure wordt in het algemeen verkozen boven photorefractive keratotomie, PPK, (ook wel LASEK of ASA, Advanced Surface Ablation genoemd), omdat het minder recuperatie- en hersteltijd van de patiënt vereist en de ingreep in het algemeen minder pijnlijk verloopt. Er zijn echter een aantal gevallen waarin medisch werd aangetoond dat een PPK (ASA) procedure een beter alternatief is voor LASIK.

Veel patiënten kiezen LASIK als een alternatief voor het dragen van corrigerende bril of contactlenzen.

Bij een PPK operatie komen geen mes, microkeratoom of snijdende lasers van pas die wel worden gebruikt bij LASIK. Zoals hierboven reeds aangehaald werd is eerstgenoemde operatie pijnlijker en is het visueel herstel trager. Lasek heeft daarentegen niet het risico van het ontwrichte hoornvlieskleppen, iets wat zich kan voordoen (vooral met trauma), op elk moment na de LASIK-ingreep.

0 reacties: